جواب صفحه ۲۲ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم اگر من به جای صاحب کیف بودم چه احساساتی در شما پیدا می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آرامش خود را حفظ کرده و به خدا توکل می کردم. خانواده خود را بدون نگرانی باخبر می کردم تا از همفکری آنها استفاده کنم. برای اطلاع دادن و پیدا کردن کیف به صورت قانونی اقدام می کردم.