جواب خودت را امتحان کن صفحه ۶۱ کتاب پیام های آسمان پایه نهم چه چیزی باعث شد تا امام مهدی (عج) به دستور خداوند از نظرها غاب شود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به دستور خداوند از نظرها پنهان شد تا در زمان و شرایطی مناسب که جامعه شایستگی درک حضور ایشان را داشته باشد، ظهور کند.