جواب خودارزیابی صفحه ۷۱ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم به نظر شما راز موفقیت در زندگی امروز چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : داشتن همت و پشتکرا، برنامه ریزی، تلاش و کوشش، تفکر و به کار بردن تجربیات دیگران.