جواب فعالیت صفحه ۶۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم به نقشه آب و هوای ایران دقت کنید و در هر ناحیه آب و هوایی چند شهر را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ناحیه معتدل و مرطوب خزری: رشت، ساری، گرگان و بابل و غیره.