جواب خوانش و فهم صفحه ۳۱ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم منظور از بیت کم گوی و گزیده گوی چون در آن خشت بود که پر توان زد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کم صحبت کن و تلاش کن سخنان تو مانند مروارید ارزشمند باشد تا از سخنان تو همه جهان بهره مند شوند.