جواب فعالیت صفحه ۲۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم بیمه دانش آموزی چه فایده ای دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شما با این بیمه در برابر انواغ حوادثی که ممکن است در شبانه روز داخل یا خارج از مدرسه پیش بیاید بیمه میشوید و طبق قرار داد, بیمه هزینه های ناشی از این حوادث را پرداخت می کند. مدت این بیمه یک سال تحصیلی است.