جواب فعالیت صفحه ۴۵ کتاب مطالعات اجتماعی هشتم فکر می کنید تاکنون رسانه های جمعی روی افکار و رفتار و سبک زندگی شما اثر گذاشته اند کدام رسانه چه تاثیری از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.