جواب کامل کنید صفحه ۷۴ کتاب هدیه های آسمان کلاس چهارم ابتدایی شما برای دوستانتان چه کارهای دیگری انجام می دهید تا دوستی تان بیشتر شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کمک کردن در هنگام گرفتاری.
هدیه گرفتن برای تولد.
دعوت کردن آن ها برای مهمانی.
بازی کردن با آن ها.