جواب فعالیت صفحه ۱۱۲ کتاب علوم تجربی پایه هفتم آزمایش وجود آنزیم تجزیه کننده نشاسته در بزاق از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یک تکه نان که نشاسته دارد را در دهان قرار می دهیم تا با بزاق دهان کاملا خیس و نرم شود از اثر بزاق بر روی نان مزه شیرین گلوکز توسط زبان احساس می شود که از تجزیه نشاسته نان توسط آنزیم بزاق بوجود آمده است.

نویسنده :‌اگر به جای نان سیب زمینی گرم را در دهان قرار دهیم بهتر احساس مزه شیرین می کنیم..