جواب فعالیت در خانه صفحه ۱۲۷ کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم تصویر همسالان شما در برنامه های تلویزیونی زندگی واقعی شما از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

محدثه پورحسن :
تلوزیون=دروغ درباره زندگی 2-عادی نشان دادن زندگی بدون مشکل 3-یک زندگی عالی با همهی امکانات و شاد
زندگی ما=واقعیت زندگی 2-یک زندگی سخت و مشکلات فراوان 3-یک زندگی پر از درد و کمبود امکانات برایه یک زندگی عادی.