جواب فکر کنید صفحه ۳۲ کتاب علوم تجربی پایه نهم تعداد اتم های کربن در مولکول های کدام برش از بقیه کمتر است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آخری – چون نقطه ی جوش بیشتری دارند.