جواب فعالیت صفحه ۳۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم آیا می توانید در مدرسه تولیدی داشته باشیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞