جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۱ کتاب پیام های آسمان پایه نهم تیمم علاوه بر خاک به چه چیزهای دیگری صحیح است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نگار : تیمم بر روی خاک،شن،کلوخ وهر چیزی که دارای گردو غبار باشد صحیح است ولی تیمم روی سنگ های قیمتی باطل میباشد.