جواب فعالیت صفحه ۱۴۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم افریقا و اروپا را در موارد زیر مقایسه کنید وسعت جمعیت رشد جمعیت محصولات کشاورزی صنعت منابع طبیعی و زیرزمینی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.