جواب به کار ببندیم صفحه ۱۶۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم تحقیق درباره جنبش 99 درصدی و 50 ملیون فقیر آمریکایی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.