جواب خوانش و فهم صفحه ۷۳ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم جواب بخوان و حفظ کن خوانش و فهم شعر باران از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. آخرین دو بیتی به چه مفهومی اشاره دارد؟
2. در اولین دو بیتی «بی» به چه معناست؟
3. در کدام قسمت از خوانش مصراع «باران اجابت تو را می طلبم» مکث وجود دارد؟ چرا؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. برای آمدن امام زمان جسمم را آماده می کنم تا در راهش فدا کنم و دلم را نذر می کنم تا ظهورش نزدیکتر شود.
2. «بی» به معنای «است» می باشد.
3. در قسمتی که ویرگول گذاشته شده است باید مکث کرد:.
باران اجابت تو را، می طلبم.
زیرا در غیر این صورت معنای مصاع به هم خواهد خورد.

مائده : خوانش و فهم صفحه ۱۹ سوال ۱ در مصراع میریختم تمام جهان را به پای تو تو به چه کسی اشاره دارد به مادر سوال دو بیت سوال دو بیت مهرت برون نمیرود ازسینه ام که هست این سینه.