جواب خودارزیابی صفحه ۹۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم جواب خودارزیابی درس 13 سیزدهم ادبیات انقلاب از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید.
2- مقصود از عبارت انقلاب اسلامی، تولدی دیگر» چیست؟
3- به نظر شما چرا آثار فرهنگی، آیینه احوال و افکار جامعه است؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- خدا محور یودین باوری – رهبری بر پایه اصل ولایت فقیه – وحدت و یکپارچگی مردم.
2- پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از بنیادهای فکری، فرهنگی ومعیارهای ارزشی و اخلاقی دگرگون شد.
3- زیرا زبان هر دوره ای پایه باورها ارزش های دینی و اخلاقی و به طور کلی بربنیاد فرهنگ حاکم برآن زمان سامان می یابد.

نویسنده : 3زیرا ما از اثار فرهنگی هر جامعه ای میتوانیم به فرهنگو طرز تفکر و احوال مردمش مطلع بشیم.