جواب خودت را امتحان کن صفحه ۹۳ کتاب پیام های آسمان پایه نهم با توجه به آیات 28 و 29 سوره فرقان حال و روز کسانی که در دنیا دوستان خوبی انتخاب نکرده اند را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) دو دست خود را با دندان می گزند.
2) آرزوی همراهی با پیامبر (ص) را می کنند.
3) از انتخاب دوستان بد افسوس می خورند.
4) از گمراهی از یاد خدا به واسطه دوست گمراه پشیمان می شوند.