جواب خودارزیابی صفحه ۱۰۰ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم چرا حضرت عباس یکی از اسوه های جوانمردی در واقعه کربلا شمرده می شوند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون ایشان زمانی که به رود برای پر کدن مشک آب رسیدن، حتی خودشان از آن آب به دلیل تشنگی اهل خیمه و اما حسین (ع) نخوردند و همچنین برای ایشان امان نامه آوردن برای پیوستن به دشمن اما ایشان با وجود اینکه می دونستند شهید خواهند شد، آن را قبول نکرده و بسیار عصبانی شدند.