جواب برایم بگو صفحه ۸۱ کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی حضرت مهدی با خود چه هدیه هایی می آورد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- دانش، دوستی، عدالت، آرامش، صلح.
2- علم و دانش باعث پیشرفت هر چه سریع تر و بیشتر همه مردم جهان می شود و زندگی ها آسان تر می شود.
دوستی و مهربانی بین مردم بیشتر می شود و دیگر نشانه ای بدی و زشتی در دنیا دیده نمی شود.
عدالت تمام دنیا را دربرمی گیرد و دیگر حق کسی ضایع نمی شود.
آرامش زندگی مردم را پر می کند و اثری از ظلم و ستم دیده نمی شود.
در تمام دنیا صلح برقرا شده و خبری از جنگ و خونریزی و کشتار نخواهد بود.