جواب فعالیت صفحه ۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم شما در چه مواردی با اعضای خانواده تان همکاری می کنید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خرید برای خانه – نظافت منزل – چیدن وسایل خانه- آماده کردن غذا و چایی – نگهداری از کوچکترها – کمک درسی به خواهر و برادر کوچکتر – همکاری در هنگام پذیرایی از میهمان ها.