جواب خودارزیابی صفحه ۹۴ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم منظور از خداوند به دل ها و کردارتان مینگرد چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خدا زا همه کارها خبر دارد و برای خدای بزرگ نیت و عمل بندگان بسیار مهم است نه ظاهر کار، چه بسا کارهایی که ظاهر خوبی دارند اما در نیت برای خدا نیستند. فقط ظاهرشان برای خداست.