جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم خرمشهر در کدام استان قرار دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خوزستان.

نویسنده :‌در یک تقویم روز چهارم خرداد را پیدا کنید و بگویید چرا این روز به عنوان روز مقاومتوپایداری انتخاب شده است.