جواب فعالیت صفحه ۹۲ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم شما دانش آموزان در آموزش خانواده و دوستان خود برای مقابله با زلزله چه نقشی می توانید داشته باشید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) باید در مورد ضرورت مقاوم سازی ساختمان ها و اهمیت آن برای حفظ جان اعضای خانواده با والدین صحبت کنیم.
2) مطالبی را که در این کتاب می آموزید، با دوستان و خانواده مطرح کنید و به آن ها آموزش دهید.
3) مطالب آموخته شده را در خانه به صورت تمرین انجام دهید.