جواب گفت و گو صفحه ۷۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم داستان کوتاه درباره ابوریحان بیرونی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ابتدا تقسیم کار کنید و به هر کدام از دوستان و هم کلاسی های یتان یک نقش بدهید. سپس گفت و گوی شخص را به او گوشزد کنید چند بار تمرین کنید آن گاه نمایش را اجرا کنید.