جواب فعالیت صفحه ۷۴ کتاب علوم تجربی پایه هشتم دانه های گرده را از کدام قسمت پرچم برداشتید؟ آیا دانه گرده گل هایی که دارید یک رنگ و یک شکل اند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گرده دارای دو غشاء دو هسته یکی رویشی ویکی زایشی ودو سیتوپلاسم می باشد.