جواب ایستگاه فکر صفحه ۸۸ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم آیا جمله تاریخی امام خمینی درباره این رهبر کوچک را به خاطر دارید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : درس ایثار ، فداکاری ، گذشت و ایمان.