جواب تحقیق صفحه ۱۰۰ کتاب عربی پایه نهم متنی کوتاه به زبان عربی درباره خواص یکی از میوه ها بیابید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب تحقیق عربی پایه نهم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : العنب من اغنی العناصر بالشکریات. هی الماده الاساسیه لایجاد الطافه فی الجسم.
انگور از سرشارترین عناصر مواد قندی است. و ماده اصلی برای ایجاد انرژی در بدن است.