جواب فعالیت صفحه ۵۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم درباره علل و عوامل نابرابری توسعه انسانی در جهان کدام عوامل مهم ترند چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عوامل داخلی، زیرا اگر مردم یک کشور سواد و آگاهی خود را افزایش و باورهای علط را کنار گذاشته و استعدادها و فرهنگ خود را فراموش نکرده و ایمان و بتور، پشتکار، وحدت، مشارکت دو طرفه بین ملت و حکومت باشد هرگز اجازه دخالت بیگانگان به کشور داده نخواهد شد و همین باعث رشد و ترقی کشورشان می گردد.