جواب گفت و گو صفحه ۹۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم درباره راه های درست مبارزه با خشم نابجا با دوستان خود تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 6 راه برای کنترل خشم می توان نام برد: 1) یک نفس عمیق بکشید 2) اجازه بدهید زمان کمی بگذرد 3) یک چشم انداز از موقیعت در ذهن خود تصور کنید 4) به این فکر کنید که واقعا چکار می خواهید بکنید 5) چند تکنیک ساده کاهش استرس تمرین کنید 6) در مورد عصبانیت و کنترل خشم نکات بیشتری یاد بگیرید.

هلیا : نفس عمیق .توکل بر خدا . اجازه دهیم زمان کمی بگذرد .یک لیوان اب بنوشیم و …….