جواب برایم بگو صفحه ۷۷ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم درس سرو سربلند سامرا درباره کدام امام ما است ویژگی های ایشان را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : امام حسن عسگری علیه السلام.
صبر و استقامت، خوش اخلاق و مهربان.
ایمان بسیار به خدا، مظلومیت بسیار.
خوش اخلاقی و مهربانی.