جواب صفحه ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم خودارزیابی دانش زبانی کارگروهی نوشتن شعر خوانی جواب درس پنجم آزاد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس : زهره موضوع پروین اعتصامی
صفه 44 زندگی نامه پروین اعتصامی
صفه 45 خود ارزیابی
1 نام اصلی پروین چه بود/الامت سوال / رخشنده اعتصامی
2 پروین چند خواهر وبرادر داشت /الامت سوال/ فقط چهار برادر داشت
3 پروین در چه سالی ازدواج کرد /الامت سوال/ 1313باپسر عموی پدرپ ازدواج کرد
4 پروین در چه سالی به دنیا امد/الامت سوال / 1907 میلادی در شهر تبریز
صفه 46 کار گروهی
1 درباره داستان زندگی پروین اعتصامی گفت وگو کنید
2درباره نویسنده ای بنویسید
صفه 47 یکی از شهر های پروین را بنویسید.