جواب درک مطلب صفحه ۴۰ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم دبستان ابتدایی جواب درک مطلب درس چهارم ارزش علم از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- اتّفاق های مهمّی را كه در طول سفر برای حكيم پيش آمد به ترتيب بيان كنيد.
2- حكيم برای زنده ماندن خود چه چاره ای انديشيد؟
3- منظور حكيم از اينكه گفت: «به دست آوريد، آنچه را ماندنی است «چيست؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- مسافرت با کشتی، گرفتار توفان شدن کشتی و تکه شدن آن، نجات یافتن حکیم و رسیدن به یک شهر غریب، متوجه شدن مردم از علم و آگاهی حکیم، آموزش به جوانان شهر.
2- چون به خواندن و نوشتن علاقه داشت شورع به نوشتن روی ماسه های ساحل دریا کرد.
3- علم و دانش.