جواب درک و دریافت صفحه ۱۴۷ کتاب ادبیات فارسی پایه دوازدهم جواب درک و دریافت ارمیا روان خوانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. شخصیت اصلی داستان چه کسی است ویژگی های رفترای او را مورد برسی قرار بدهید
2. با توجه به آیه شریفه بیت زیر متن روان خونی را تحلیل کنید

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.