جواب درک و دریافت صفحه ۹۵ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم در این داستان رفتار کدام شخصیت را نمی پسندید؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سام، چون او با نادانی و ترس از حرف دیگران، بچه خودش را به دلیل اینکه موهایش سفید بود، او را در کوه رها کرد.