جواب با خانواده صفحه ۹۳ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم فهرستی از مواردی که در خانه از اسراف جلوگیری می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. شستن ماشین با سطل های آب نه با شلنگ.
2. خاموش کردن لامپ های بلا استفاده.
3. پوشیدن لباس های گرم در زمستان و کم کردن بخاری.