جواب فعالیت صفحه ۶۶ کتاب علوم تجربی پایه نهم در علوم هفتم با مسیر حرکت جریان های همرفتی در مایعات آشنا شدید با توجه به آن مسیر حرکت جوهر پخش شده در هریک از ظرف های زیر را رسم کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هدف از آزمایش نشان دادن جریان همرفتی است که سبب حرکت مواد خمیری و در نتیجه جابجا شدن صفحات روی آن است. در این آزمایش گرمای شمع سبب کمتر شدن چگالی آب گرم شده و باعث می شود به سمت بالا حرکت کند و در عوض آب سرد که چگالی بیشتری دارد به سمت پایین حرکت می کند.