جواب خوانش و فهم صفحه ۱۰۵ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم در مصراع «به گیتی به از راستی پیشه نیست» خوانش دو واژه «به» چگونه است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به گیتی به معنی به آسمان است و «به از راستی» به معنای بهتر از راستی است بنابراین «به» اول به صورت «ب» و «به» دوم بصورت «به» خوانده می شود.