جواب فعالیت صفحه ۱۳۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم در چه شرایطی باید از تشویق و تنبیه استفاده کرد کدام یک از این روش ها در مورد شما موثرتر است چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده :‌دلایل خوب وبدی رفتارهارابرای فرزندان خودبازگومیکنندوعقاید،ارزش هاوهنجارهای جامعه رابرای آنهاشرح می دهند.(گفت وگو).