جواب فعالیت صفحه ۷۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم در کشور هایی که رشد جمعیت زیاد است کدام گروه سنی افزایش می یابد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گروه سن نوجوان و جوان.