جواب گفت و گو کنید صفحه ۴۴ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم به پرسش هایی فکر کنید که با چگونه چطور آغاز می شود دو نمونه از آنها را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.