جواب کار کلاسی صفحه ۷۱ کتاب کار و فناوری پایه هشتم در مورد رعایت حق تکثیر و آثار آن در کلاس گفت و گو کنید تحقیق از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.