جواب فعالیت صفحه ۹۴ کتاب نگارش فارسی چهارم دبستان ابتدایی روزی با دوستم گفت و گو می کردم. در میان حرف ها، او به نام این فصل کتاب فارسی «راه زندگی»، اشاره کرد و از من پرسید: «راستی چه راه هایی برای بهتر زندگی کردن می شناسی؟» یا «برای آینذه ی بهتر، چه کارهایی باید بکنیم؟» من کمی با خودم فکر کردم و نفسی کشیدم و گفتم نوشته زیر را ادامه دهید و در دو یا سه بند کامل کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش چهارم دبستان

نوشته روزی با دوستم گفت و گو می کردم را ادامه دهید

من کمی با خودم فکر کردم و نفسی کشیدم و گفتم : من زندگی را با تمام سختی ها و مشکلاتش دوست دارم امّا به این قانع نمی باشم. می خواهم آینده ی بهتری داشته باشم. بنابراین برای زسیدن به آن راه طولانی و سختی در پیش دارم. به قول شاعر:
بی رنج، گنج میسّر نمی شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
بنابراین برای داشتن آینده ی بهتر مقدّماتی لازم است، ابتدا باید هدف داشت و به دنبال آن برنامه ریزی کرد و با توکّل به خداوند تبارک و تعالی و با داشتن عزمی راسخ و تلاشی خستگی ناپذیر آینده ای بهتر و دلخواه را برای خود رقم زد.