جواب تحقیق کنید صفحه ۷۲ کتاب کار و فناوری پایه نهم تحقیق سازوکار حرکتی شیرهای برداشت چگونه است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سازوکار به کار رفته در تمام شیرهای چرخان از نوع سازوکار پیچ حرکتی است که در آن با گشتن و چرخش یک پیچ یا فلکه حرکت عمودی در دل شیر ایجاد شده و مجموعه آب بندی را به جلو و عقب می راند و باعث بستن و باز شدن شیر می شود. اما شیرهای دیگری نیز هستند که مکانیزم های دیگری دارند و جهت کارهای خاص یا … استفاده می شوند و نحوه آب بندی آنها به صورت مخروطی – کره ای – ساجمه ای – لغزان و …. است.