جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۱۱ کتاب علوم تجربی پایه نهم در مورد سایر کاربردهای ماهواره ها و سرنوشت آنها پس از اتمام ماموریت اطلاعات جمع آوری کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در مورد بیشتر موضوعات مانند هواشناسی، سیل، آلودگی هوا، وضعیت دریاها و گسل ها و حتی استفاده های نظامی کاربرد دارند. پس از اتمام ماموریت منهدم می شوند.