جواب خودارزیابی صفحه ۸۳ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم درمتن درس سرزمین ایران با چه ویژگی هایی توصیف شده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سرزمین بزرگ و عزیز و شکوهمند سرزمینی خون دل خورده سرزمین ستم دیده سرزمین عزتمند و استوار سرزمین آسمانی لحظات تلخ و شیرین.