جواب فعالیت بحث گروهی صفحه ۵۱ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم وضعیت سلامتی یک فرد چگونه میتواند سبک زندگی او را تحت تاثیر قرار دهد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس : وضعیت سلامتی یک فرد چگونه می تواند سبک او را تحت تاثیر قراردهد.

ناشناس : وضیعت زندگی یک فردی که نمی تواند راه برود یا افرادی که مشکل های روحی و جسمی داند میتواند روی رفتار، اخلاق و روی سبک ارطباتی او با دیگران و نحوه ی بخورد با مشکلات او تاثیر بگذارد.