جواب فعالیت صفحه ۲۴ کتاب علوم تجربی پایه نهم سه ترکیب مولکولی 2 کربنه بسازید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : C2H2 (اتان) C2H4 (اتن (اتیلن)) C2H6 (اتین (استیلن)).