جواب فعالیت صفحه ۲۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان ابتدایی سه تفاوت شهر و روستا را پیدا کنید و بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- 1) شهر از روستا پرجمعیت تر است. 2) شهر از روستا بزرگ تر است. 3) روستاییان اکثرا با هم خویشاوندند. 4) کار اصلی روستاییان کشاورزی و باغ داری است ولی در شهر کشاورزی نمی شود.