جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۰۶ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم مفهوم عبارت کنایی سپهبد عنان اژدها را سپرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سپهبد، عنان، اژدها را سپرد : کنایه از تاختن سریع اسب.